Att göra avtryck genom kommunikation

Allt vi gör är en form av kommunikation. Detta gäller oavsett om vi vill kommunicera eller inte. Därför är det viktigt att tänka på vad man gör för intryck. Man kan också träna på att göra ett bra intryck. Det kan leda nästan hur långt som helst.


I dagens samhälle blir vi ständigt bedömda på olika sätt. Redan innan du kallas till jobbintervjun har arbetsgivaren med största sannolikhet redan kollat upp dig på sociala medier. Detsamma gäller kanske också den som du går på dejt med, och personer som är med i samma förening som du. För några år sedan blev en barnskötare uppsagd, inte på grund av att ha misskött sig i arbetet, utan på grund av att föräldrar till barnen på förskolan där han arbetade hade reagerat på texten på en mössa som han hade. Det var inte en mössa som han hade på arbetet, utan på en bild på hans facebook-sida. Att kontrollera sitt digitala fotavtryck, och vad man delar med vem på sociala medier, är viktigare än någonsin. Man får, som bekant, sällan en andra chans att göra ett första intryck, och det första intrycket görs ofta digitalt numera. Bilden av vad du är för person sätts mycket snabbt, och dessutom ofta på stort avstånd. Du kommer inte att ha möjlighet att förklara vad du menade med det där skämtet som du drog för flera år sedan, du har redan blivit bortsorterad.


Även den som håller sig borta från den digitala världen, inte äger en smartphone och nöjer sig med att ha en mejladress kommer att märka att det är viktigare än tidigare att göra avtryck även på andra sätt. Konkurrensen om attraktiva arbeten är stor, och inte sällan görs ansöker man via ett rekryteringsföretag. Då gäller det att skära igenom bruset och göra avtryck. Hela din egenart, i form av värderingar, erfarenheter och åsikter, speglas i sättet du kommunicerar på. Om kroppsspråket och det som man säger med munnen inte överensstämmer är det svårt att bli tagen på allvar.


Tänk på din röst


Det finns också situationer där man inte har möjlighet att använda sitt kroppsspråk över huvud taget. Arbetar du som säljare pratar du säkert en hel del i telefon. Fastän vi har en tendens att överdriva talets betydelse för att föra fram ett budskap så tänker vi inte alltid på hur viktig rösten är. Man kan jämföra med dialekten: alla inser att det är skillnad på hur vi uppfattar dalmål, skånska och västerbottendialekt. På samma sätt uppfattar vi olika röster olika. Jämför t.ex. Ken Ring och Louise Epstein, eller lyssna på olika artisters tolkningar av samma låtar. Vilket intryck vill du göra med din röst? Önskar du att du kunde göra ett större avtryck? Genom att träna sin röst kan man uppnå mycket.


Besläktat med användandet av rösten är retoriken, alltså vilka ord man använder och hur man bygger upp sitt tal. Romarna och grekerna var de som utvecklade retorikens grunder, och i många länder är det fortfarande ett skolämne. I Sverige har vi traditionellt sett varit dåliga på retorik, men denna vetenskap har fått ett stort uppsving de senaste åren.