Talare på konferensAtt tala inför andra är inte alltid så roligt. Men det är en nödvändig del av arbetet för många. Det finns många knep man kan ta till för att bli en bättre talare, en som verkligen gör intryck på åhörarna.

Vissa tycks vara födda för att tala inför andra. Men det betyder inte att de aldrig är nervösa när de ska upp i talarstolen. Faktum är att det inte alltid är dåligt att vara nervös. Nervositeten är ett tecken på att kroppen laddar upp inför uppgiften. Och även den vane talaren förbereder sig och tränar på det hen ska säga. I de flesta sammanhang är det bra att skriva ett manus som man kan utgå ifrån. Det är inte alltid som man har möjlighet att förbereda sig så grundligt, men även inför ett viktigt telefonsamtal kan det vara bra att skriva ned i förväg vilka punkter man vill ta upp i samtalet, och helst också i vilken ordning.

Tänk på det här

Några andra råd för den som vill bli en bättre talare är följande:

  • Förbered dig genom att tänka igenom vad du ska säga, och vad du vill att publiken ska ha med sig efteråt.
  • Var inte rädd för att vara personlig. Genom att säga några ord om dig själv och din koppling till ämnet gör du lyssnarna mer engagerade, och skapar dessutom en större trovärdighet.
  • Ta hjälp av andra. Låt vänner eller kollegor bedöma dina presentationer och komma med konstruktiv kritik.
  • Hämta inspiration från andra talare, gärna sådana som föreläser inom samma ämne som du själv.
  • Göm dig inte bakom Powerpoint-slides, utan fokusera på mötet med publiken. Låt inte tekniken ta överhanden, och titta på publiken mer än du tittar på skärmen bakom dig.

Mer om att tala inför andra finns att läsa här.