Vilken är din största tillgång? Oavsett vilka talanger du har är det inte någon av dem som kommer på första plats. Det är istället ditt personliga varumärke som är din främsta tillgång. Oavsett vilket mål du har i livet kan du nå dem lättare genom att utveckla ditt personliga varumärke.

Att investera pengar i varumärkesbyggande är inget som man höjer på ögonbrynen för idag, åtminstone inte när det handlar om företag. Varumärke, grafisk profil och kärnvärden är stora utgiftsposter i många verksamheter. Men det är inte den grafiska profilen som får kunderna att komma tillbaka. Den kan förvisso väcka intresse, men detta intresse ska sedan förvaltas. Det är där de anställda kommer in. Vare sig du är anställd eller egenföretagare har du mycket att vinna på att utveckla ditt personliga varumärke.

Vem är du?Personligt varumärke

För att kunna utveckla ditt personliga varumärke måste du först veta var du befinner dig idag. Vem är du? Vad har du för förtjänster och brister? Vilka sidor hos dig själv vill du utveckla? Det är frågor av denna typ som du måste hitta svaret på för att kunna arbeta med ditt personliga varumärke. Det bästa sättet att hitta svaren är att göra någon form av självtest, som exempelvis en DISC-analys. Då få du svart på vitt hur du fungerar i olika situationer, hur du fungerar tillsammans med andra personlighetstyper, och vad du ska tänka på för att kunna samarbeta bättre med kunder och medarbetare. Även om du i dagsläget är arbetssökande kommer du att ha nytta av dessa kunskaper. Du kommer att kunna svara betydligt mer utförligt på frågor om dina bästa och sämsta sidor om du har en djupare självkännedom.

Fem råd

Efter att ha identifierat vem man är kommer nästa steg, att bygga varumärket. Hur gör man då det? Här är några råd:

  1. Var bra på något. Även om talang inte är allt är det mycket viktigt. Om du söker jobb som utvecklare är det bättre att vara riktigt bra på ett programmeringsspråk än att ha ytliga kunskaper inom flera. Ingen vill anställa en medelmåtta.
  2. Var passionerad. Passionen och ambitionen är vad som ger din expertis det extra drivet. Passion skapar energi för handling, helt enkelt.
  3. Ta hjälp av en expert för att analysera ditt rykte. Hur ser man på dig professionellt? En expert kan hjälpa dig genom att göra en analys av hur din omgivning ser på din professionella insats. Därmed har du en grund att bygga vidare på, eftersom du vet vad du måste förändra.
  4. Lev varumärket. Professionellt rykte är en färskvara, och grunden för ditt varumärke är hur andra uppfattar dig. Möten, mejl, telefonsamtal m.m. utgör möjligheter att överraska och imponera, men också att rasera förtroendet.
  5. Sammanfatta varumärket. Vad kan du bidra med? Kan du sammanfatta det i en mening? Det måste du kunna göra, för mer tid än så kommer du sällan ha att sälja in dig själv.