En chef är något som du är, det är en titel som du har. En chefsposition innebär också att du ska vara en ledare. Men en ledare är inte något som du blir automatiskt med ditt chefskap, utan det är något som du förtjänar att vara när du har vunnit dina anställdas förtroende. Vem som helst kan bli en chef men det är inte alla som kan bli en bra ledare.

För att kunna bli en bra ledare finns det lite hjälp att få längs vägen. Du kan till exempel välja att gå en ledarskapsutbildning eller gå på olika föreläsningar om hur en bra ledare ska vara. Du kan också välja att läsa böcker som ger tips och nyttig information om vad en bra ledare är. Som chef och ledare över ett team är en av dina arbetsuppgifter att bibehålla motivation och arbetsglädje hos dina anställda och få dem att vilja prestera. Det är inte så lätt alla gånger och förutom att gå en ledarskapsutbildning har du också hjälp av att ha god människokännedom, något som det också finns kurser inom.

Det här stör sig anställda på hos sin chef

Det finns mycket som en chef kan göra som de anställda ogillar eller stör sig på. En av de sakerna är när chefen är konflikträdd. När det har uppstått diskussioner och oegentligheter på arbetsplatsen och chefen duckar för sitt ansvar att reda ut sakfrågan. Det är något som kan reta upp de anställda. Andra saker är när chefen ska lägga sig i allt som de anställda gör, att de anställda inte har chefens förtroende för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Alternativt att chefen kommer in och detaljstyr det dagliga arbetet. Ytterligare en punkt som uppfattas som störande är när chefen inte tar tillvara på den kompetens som finns eller låter de anställda utvecklas på sitt arbete.