Tröttnat på att administrera löner och samtidigt försöka få företaget att gå med vinst? Ett smart drag är då att outsourca lönehanteringen till experterna och på så vis få mer tid till annat inom företaget såsom att bättre sin Employer Branding – vissa påstår till och med att det finns robotar som kan ersätta ekonomifunktionen på arbetsplatsen helt och hållet.

Digitala löneprogram och lösningar för att underlätta den administrativa hanteringen på företag blir allt mer populära. Det är något som gjort att allt fler väljer att outsourca både klönehanteringen och HR-funktionerna på externa parter, och det är något som även visat sig kunna bidra till en högre grad av lönsamhet inom företaget. Genom att göra på detta vis kan man nämligen fokusera på sin kärnverksamhet och slipper hålla koll på både tidsrapporteringar och löneutbetalningar. Vissa inom ekonomi-branschen påstår även att det inom kort är fullt rimligt att till och med avveckla företagens ekonomifunktioner till förmån för digitaliserad lösningar – såsom att ha robotar och appar som utför arbetet i stället. Något som bland annat Ny Teknik skriver om är hur ett vanligt argument till detta är att ekonomens arbete på företaget ofta innebär att flytta information från ett system till ett annat eller att man sitter och jämför olika uppgifter i olika system, och det menar man kan skötas digitalt. Det sista påståendet är nog inte helt sanningsenligt dock, och det är något som Karlskrona kommun säkerligen kan skriva under på. Där har man just på grund av missar i den manuella kontrollen lyckats få hela sitt lönesystem att haverera vilket nu kommer utredas av extern part då man även misstänker fiffel och fusk.

Byter löneprogram efter lönekaos

Något som är viktigt när man väljer lönesystem är att man väljer ett som fungerar, och framförallt ett som man kan lita på. Några som nu ser över ett byte av system är Karlskrona kommun då deras nuvarande system som implementerades 1997 totalt har havererat. Enligt uppgift till Blekinge Läns Tidning rör det sig om miljonbelopp som betalats ut felaktigt genom till exempel dubbla löneutbetalningar och löneutbetalningar till personer som inte längre arbetar kvar hos kommunen. Detta gör att man tar till kraftiga åtgärder och kommunens ekonomiavdelning kommer nu att utredas på grund av sin bristande hantering och kontroll över det systemet man använt – och man kommer med största sannolikhet även att byta ut systemet mot ett modernare och från en annan leverantör än den man hittills använt.

Byte ger mer tid åt annat än administrativa uppgifter

Genom att välja moderna system för lönehantering så säkerställer man inte bara att löneprocesserna sköts rätt och riktigt utan man får även mer tid till annat än det administrativa. Vad man bland annat sett hos de företagare som outsourcat sina administrativa delar till andra externa parter är exempelvis en ökning i implementeringen av Employer Branding med fokus på att li en bättre arbetsgivare genom att lägga extra krut på de personalfrågor som faktiskt attraherar vid rekryteringsprocesser och motiverar de redan anställda till bättre lönsamhet. Genom att slippa involvera nyckelpersoner inom företaget i administrativa delar så finns tiden över att faktiskt utveckla företagskulturen och ger möjlighet att även förbättra sina rekryteringsprocesser. Något som till exempel tydligt syns på arbetsmarknaden nu är trenderna inom personalfrågor nu börjat svänga från stela formuleringar om resultat och vinst till att snarare fokusera på medarbetarna och deras välmåenden. Hos Metro listar HR-experten Annika Ahnlund de hetaste trenderna just nu enligt följande:

  • Värderingsstyrd kultur – attraktivaste arbetsgivarna är de med tydligaste värdegrund och en företagskultur som styrs av denna.
  • Flexibilitet – kontroll över den egna tiden gör medarbetare mer produktiva.
  • Meningsfullhet – arbetsgivare som gör skillnad och visar resultaten av arbetet som utför för dem som utför dem gör att medarbetare arbetar hårdare, speciellt när de brinner för de projekt de deltar i.
  • Anpassat till familjelivet – de företag som kan erbjuda en miljö som främjar livspusslet vinner i längden.
  • Digitalt anpassade – de populäraste arbetsgivarna finns på sociala medier och tar emot ansökningar via digitala medel, såsom via hemsidan i direktformulär, via epost och via till exempel nätverk såsom Linkedin.