Hur väl tror du att ditt företag når ut till kunder? Nästan oavsett hur bra marknadsföring och kommunikation ni har är språk avgörande för vilka du kan nå ut till och hur väl du kan bilda en kontakt med dem. Svenska och möjligen engelska kan nog din marknadsföringsavdelning hantera på egen hand, men många potentiella kunder talar något annat språk som modersmål. Ska du nå en internationell publik är detta ännu viktigare.

För att göra detta på bästa sätt krävs det att du arbetar med en bra professionell översättare – det räcker enkelt inte att bara kunna tala ett språk för att kunna framställa välskriven text som kommunicerar textens budskap med rätt ton. Du kan lättast nå översättare genom översättningsbyråer som www.avison.se, och lätt finna rätt person eller personer för de språkpar du vill översätta mellan.

Tänk på detta för bästa resultat

Det är lätt att få din text översatt till alla de språk och för de marknader som du vill nå ut till, men det finns några saker som du ändå bör ha med i beräkningen:

  • Sammanhang är A och O, med vilket bland annat menas att texter formuleras olika beroende på vem den tänkta läsaren är, och att vissa begrepp kan ha flera betydelser eller underförstådd kulturell betydelse som inte är självklar. Inkludera därför all den information som översättaren kan tänkas behöva för att producera texten så som du har tänkt dig.
  • Planera i god tid – en översättning gjord under stor tidspress löper större risk för misstag, och det är därför bäst att inte vänta till sista stund med att översätta en text innan du drar igång en kampanj.
  • När du marknadsför dig på ett visst språk förväntar sig läsaren att kunna göra affärer med företaget på det språket. Se därför till att till exempel översätta din webbshop och inte bara marknadsföringen, och att så långt som möjligt erbjuda kundsupport på språket i fråga.

Använd inte maskinöversättning

Maskinöversättare som Google Translate är mer sofistikerade nu än vad de var för tio år sedan, men de har stora brister vad gäller bland annat att förstå sammanhang och talspråk, och dessa blir allt tydligare ju mer språken skiljer sig åt. Undvik därför alltid dessa – de ger ett oseriöst intryck och kan göra mer skada än nytta.