Allt fler företag ser både fördelarna och lönsamheten med att låta medarbetarna sitta i öppna kontorslandskap. Dock krävs det gynnsamma lösningar av ledningen samt av företaget som gjort planlösningen så att de som arbetar på plats trivs och inte upplever alltför många störande moment under arbetstid. Här presenteras några idéer att utgå från.

Öppna kontorslandskap utgör en stor fördel för snabb kommunikation, gemenskap och färre kostnader, eftersom fler medarbetare samlas på en mindre yta. Men kontorslandskap är inte bara guld och gröna skogar. Det är viktigt att företaget satsar på rätt utformning, lokaler med möjlighet att dra sig tillbaka, samt att investera i riktigt bra kontorsmaskiner. För att veta mer, läs mer här och se vad som finns tillgängligt.

För- och nackdelar med kontorslandskap

Det råder delade meningar om kontorslandskap. De flesta är överens om att kommunikationen förbättras och att saker och ting går snabbare, rent generellt. Men även solen har ju sina fläckar, och baksidan med kontorslandskap är inte bara en enda. Sjukfrånvaron har nämligen en tendens att öka och folks arbetsro påverkas negativt. Inte i samtliga fall, men i många. I värsta fall kan produktiviteten sjunka på sikt och den allmänna presteringen likaså. Vikten av rätt lösningar och maskiner är då att ta sikte på. Här bär ledningen på företaget ett stort ansvar.

Lösningar att inte bortse från

Mindre kontorslandskap har visat sig mer fördelaktiga än stora. Folk sitter inte lika tätt och ljudnivån är inte så pass hög att den anses som störande. Rör det sig om ett större kontorslandskap är det extra viktigt att se till att det finns mötesrum som även kan utgöra arbetsrum som medarbetarna kan boka åt sig, samt andra platser där folk kan dra sig tillbaka. Än så länge har det funnits en viss kunskapslucka beträffande kontorslandskapens utformning, men vetenskapen börjar dock ta sig.

Införskaffning av rätt kontorsmaskiner

Många bäckar små heter det och det gäller också detaljer som kanske är lätt att förbise. I ett kontorslandskap måste det finnas rätt produkter och maskiner för att medarbetarna enkelt och smidigt ska kunna utföra sina arbetssysslor. Det kan röra sig om dokumentförstörare, inbindningsmaskiner och andra inventarier som bidrar till ett bättre arbetsklimat och produktivitet. Underskatta aldrig vikten av rätt hjälpmedel!