Det talas mycket om att driva hållbara företag, men vad innebär det egentligen? Det har tvärtemot vad många kan tänkas tro inte enbart med miljö att göra. Lär dig mer om hållbarhet i näringslivet och hur det kan gagna ditt företag.

På senare år har allt fler aktörer inom näringslivet kommit att omdefiniera betydelsen av begreppet ”hållbarhet”. Från att ha varit ett begrepp som i första hand varit synonymt med miljö inbegriper det nu ett flertal dimensioner av att driva näringsverksamhet. Grant Thornton är ett företag som hjälper andra företag med att integrera hållbarhetstänk som genomsyrar hela verksamheten.
Hos dem finns olika hållbarhetstjänster finns att välja bland där företag får hjälp av kunniga konsulter.

Hållbarhet inkluderar miljö, sociala aspekter och lönsamhet

Verksamt.se hållbarhet som att det handlar om att: ”maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa” (Källa: Verksamt.se).

companyEtt hållbart företag är alltså inte enbart ett som drivs med miljöhänsyn. Det handlar också om effektivitet, lönsamhet och att ha ett gynnsamt socialt klimat på arbetsplatsen. Hållbarhet är enkelt uttryckt ett heltäckande begrepp som innefattar alla aspekter av att driva ett företag med kapacitet att växa. Miljöaspekten ska dock inte glömmas bort. Det är trots allt i någon mån miljöproblemen som gjort att alltfler företag lockas av att organisera om sina verksamheter så att de är hållbara utifrån alla perspektiv. I de sammanhangen gör många svenska företag redan nu ett bra jobb. DN kunde 2017 rapportera att Sverige leder Global Climate 500 Index. Ett index som rankar i vilka länder det genomförs flest miljövänliga investeringar.

Hållbarhetstänk för företag inkluderar

  • Både finansiella och icke-finansiella data
  • Effektivisering som syftar till att företaget ska ha en positiv inverkan på sin omgivning
  • Ett synsätt som i längden lockar både kompetent personal, kunder och framtida tillväxt

Trots det går det långsamt för många företag

Trots att Sverige har ett fint facit ur ett internationellt perspektiv går det långsamt för många företag att ställa om. Det konstaterar Katarina Blomkvist, docent i företagsekonomi, i en avhandling som ETC rapporterat om. Det understryker vikten av att fler företag tar hjälp för att effektivisera och snabba på processen.