Hur vill du bli begravd? Sittande på din motorcykel, eller vill du få din aska strödd på en plats som betyder mycket för dig? Många väljer att göra avtryck även när deras anhöriga ska ta avsked.

Begravningsbyrån ABC, som man hittar på www.abclillabegravningsbyran.se är en begravningsbyrå där man kan skräddarsy sin begravning och bestämma exakt vilken kista man vill ha, om det ska finnas ett bärarlag och mycket annat. Det här ligger verkligen i tiden.Rosor på begravning

Det blir nämligen allt vanligare att vi vill uttrycka vår personlighet även när vi är borta. Därför har de personliga begravningarna blivit allt vanligare. Svenska Dagbladet berättar om en man i Ohio som begravdes i en specialbyggd kista av plexiglas, sittande på sin Harley Davidson-motorcykel. Enligt samma artikel har det blivit vanligare med strandbegravningar, som avslutas med en roddtur där askan sprids till havs. Den här typen av begravningar kan dock bara bli aktuella på sommaren, och enligt de regler som idag gäller i Sverige får det inte gå mer än en månad mellan dödsfallet och begravningen.

Varför blir de personliga begravningarna vanligare?

En variant av personliga begravningar är borgerliga begravningar, helt utan religiösa inslag. När man kan välja vilka sånger som ska sjungas, och vilka texter som ska läsas upp, är valmöjligheterna större när man inte är begränsad till bibeln och psalmboken. Den här typen av begravningar blir vanligare och vanligare, säger officianten Per till Östgöta-Correspondenten. Han berättar om en konstnär vars begravning avslutades med en vernissage, där alla bjöds på champagne och hennes tavlor visades.

Varför blir den här typen av begravningar vanligare? Etnologen Inger Widhja säger till Skaraborgs Läns tidning att det beror på framför allt två saker: ökad individualism och ökad sekularisering. En gång i tiden var det svenska statskyrkans normer som gällde. Sedan kom frikyrkorna, och idag kommer influenserna från många håll, inte minst från USA. Kyrkliga begravningar dominerar fortfarande, även om de minskar i antal. Även en kyrklig begravning kan dock utformas efter den avlidnas önskemål. År 2015 förrättades 78,5 % av alla begravningar i Skara stift enligt Svenska kyrkans ordning,