Växter inomhus har många positiva effekter på människor. Därför kan växter bidra till mycket på ett kontor. Det krävs dock att växterna mår bra för att ge positiva effekter. Att hyra in både växter och personer som tar hand om dem är därför väldigt bra strategi.

Växter får människor att bli glada, men forskning visar även att levande växter kan sänka blodtrycket och vara positivt för motoriken. Både den psykiska och fysiska hälsan påverkas positivt av växter. Därför är det fördelaktigt att hyra växter till ditt kontor om du inte har några. Om du dessutom låter dem som hyr ut växterna även ta hand om dem kan du få alla fördelar med växter, men slippa tänka på dem.

Anlita proffs att ta hand om växterna

Att någon kommer och tar hand om växterna, byter ut dem om det behövs samt vattnar och plockar bort gula blad gör att växterna mår bra och ger därmed en bättre effekt. Det är inte alltid det finns tid att ge växterna den omsorg som de faktiskt behöver. Då är det perfekt att det finns möjlighet att hyra in människor som vårdar växterna på bästa sätt.

Få renare kontorsluft med växter

Växter på ett kontor kan ge personalen mer arbetsglädje, höja trivseln och främja social gemenskap. Forskning från bland annat Kia och Japan visar att växter kan minska kortisolmängden i kroppen och därmed minska stressnivåerna. Dessutom gör växter inomhusluften betydligt bättre, de tillför luften både syre och fuktighet. Växter tar också hand om farliga partiklar i luften och gör den bättre för människor att andas in. Hur stor effekt som växterna kan ge beror på vilka växter som finns på kontoret. Generellt är växter som har större blad bättre för att få en renare luft.

Växter mår bra av människor

Om stressnivåerna sänks hos människor kan det leda till att sjukfrånvaron minskar och öka produktiviteten istället. Det är en omtänksam gest att inreda kontoret med olika typer av växter. Både medarbetarna på kontoret och själva företaget gynnas. Det är även bra för växterna att vara bland människor. Att människor andas ut koldioxid är nämligen för dem.