Genom att anlita en interim ekonomichef skapar du flexibilitet samtidigt som ekonomijobbet blir gjort. Här berättar vi mer om vad en interim ekonomichef är. Vi tar också upp de många fördelar som finns med att använda sig av en interimslösning.

Har ditt företag behov av hög kompetens inom ekonomi? Kanske behöver ni kunskap inom avancerade redovisningsfrågor, skattefrågor eller budgetering? Då är en duktig ekonomichef lösningen. För att vara säker på att snabbt få en skicklig ekonomichef är en smart lösning att ta in en interim ekonomichef från Invici. Invici erbjuder företag interima chefer med hög kompetens inom ekonomiområdet. Interim betyder tillfällig lösning och är med andra ord ett flexibelt sätt att ordna rätt kompetens inom ekonomi.

Fördelar med interim ekonomichef

Det är inte konstigt att det är så populärt bland företag att anlita interim personal. Fördelarna är stora och flexibiliteten som lösningen erbjuder gör att det snabbt och under en kort period går att få in personal med hög kompetens. Interim passar för alla slags företag med ett behov av tillfällig kompetens. Det kan till exempel handla om att någon från den ordinarie personalen är sjukfrånvarande eller på föräldraledighet.

Ett annat tillfälle är då ekonomichefen har sagt upp sig och det pågår en rekryteringsprocess. Innan den nya chefen är på plats uppstår ofta ett glapp då inte någon finns på plats. I dessa lägen är en interim ekonomichef en mycket bra lösning. Ytterligare ett bra tillfälle att hyra in en interim ekonomichef är när något utöver det vanliga sker inom företaget. Det kan gälla stora organisationsförändringar, när företaget ska introduceras på börsen eller i samband med övergången till ett nytt komplext affärssystem.

Då är det bra med interim ekonomichef

• Vid hög arbetsbelastning.
• Organisationsförändringar.
• I väntan på rekrytering av ordinarie personal.
• När det behövs specialistkompetens. Till exempel vid en börsintroduktion eller byte till ett nytt affärssystem.
• Sjukfrånvaro eller föräldraledighet.
• För att testa en person och kanske på sikt anställa den.
• Få del av en utomstående experts förslag till förbättringar.

Planera allt praktiskt

Eftersom en interim ekonomichef endast kommer att vara på plats under en begränsad tid gäller det att inte lägga tid på onödiga saker. Innan första arbetsdagen bör därför allting praktiskt vara förberett. Skrivbord, dator och passerkort är några exempel på sådant som bör vara klart. Glöm inte att även fixa digitala säkerhetslösningar och utrustning för videomöte om personen kommer att arbeta från sitt hem under en del av arbetstiden.

Boka också möten med de personer på företaget som chefen ska arbeta med. Det är också viktigt att avsätta tid för introduktion under de första dagarna. Ju mer som är förberett desto snabbare kan den interima ekonomichefen börja jobba. Eftersom en interim ekonomichef för det mesta får betalt per timme är det viktigt att använda arbetstiden till viktiga arbetsuppgifter och inte på administration som går att förbereda.

Slutligen är det viktigt att se den interima ekonomichefen som en inspirationskälla till företaget. En utomstående som tillfälligt kommer in kan se med nya ögon på verksamhet och komma med förslag på förbättringar.