För att få ditt företag att växa är det viktigt att både marknadsföra och hålla kontakten med dina kunder. I dagens intensiva informationsflöde är det viktigare än någonsin att ha effektiv och kontinuerlig riktad marknadsföring och säljdialog. I växande företag kan ett bra CRM-system göra stor skillnad för kundrelationerna och förbättra både försäljning och marknadsföringsprocesser.

CRM, customer relationship management, är ett begrepp som innebär att aktivt arbeta med ditt företags kundrelationer. Det här är något som alla framgångsrika företag använder sig av för att skapa kundlojalitet och försäljning. Det kan handla om allt från att ha tydliga säljprocesser, hur och när du kontaktar dina kunder och vilka kanaler du använder för att nå ut med information och erbjudanden. CRM hänger ofta ihop med din marknadsföringsplan och ett lyckat CRM-arbete leder alltid till både nöjdare och mer lojala kunder och mer försäljning. Syftet med CRM är helt enkelt att få nöjda kunder som har en relation till ditt företag och gärna återvänder.

Bättre kundrelationer med CRM-system

För ett nytt eller växande företag kan CRM-arbetet te sig allt mer svåröverskådligt. I ett medielandskap där det finns betydligt fler kommunikationsvägar än tidigare kan det verka svårt att hitta de bästa och mest effektiva strategierna. Här är ett digitalt CRM-system ett ovärderligt verktyg som ger dig bättre överblick för att kunna ta smartare beslut. Ett CRM-system har ofta många olika funktioner och det kräver noggrann implementering för att verkligen komma till nytta i verksamheten. Tack vare bra support kan ChessIT hjälper dig komma igång med ditt CRM-system snabbt och enkelt.

Fördelarna med att investera i ett digitalt CRM-system är många, exempelvis:

  • Du får en effektivare kommunikation med både nya och gamla kunder och kan snabbt nå ut med riktade erbjudanden och information.
  • Du får en bättre överblick över dina kunders köpmönster och kan använda informationen för att förbättra din marknadsföring och försäljning. Integrerade statistik och analysverktyg gör det enkelt att få information om hur mycket försäljning olika kampanjer och erbjudanden leder till.
  • Försäljningsarbetet blir enklare att överblicka. Med ett bra CRM-system tappar du aldrig bort potentiella försäljningar utan du kan hela tiden överblicka var du befinner dig i säljprocessen gentemot dina kunder.

Sammanfattningsvis kräver ett aktivt CRM-arbete både tid och engagemang men med ett bra CRM-system kan du förenkla och effektivisera för att skapa lönsamhet och långsiktiga kundrelationer.