Att kommunicera med dina kunder och anställda på ett bra sätt skapar förtroende både externt och internt. Det kan dock vara svårt att veta hur du ska gå tillväga. I den här artikeln får du några handgripliga tips på hur du kan förbättra kommunikationen.

Det spelar ingen roll vilken bransch ditt företag verkar inom, kommunikationen med kunder och medarbetare är en av de avgörande faktorerna för hur bra det går för företaget. Det kan dock vara svårt att hitta en rutin för kommunikationen, särskilt för små företag som inte har så många anställda. Risken är att kommunikationen hanteras ryckigt och inkonsekvent. Konton i sociala medier är väldigt aktiva bitvis, men oftast tysta. Hemsidan uppdateras sparsamt och direktkommunikationen med kunder är ibland obefintlig. Du behöver helt enkelt hitta inspiration för att kommunicera på sätt som gör avtryck.

Tänk kreativt men tänk framför allt ”rutiner”

Vid särskilda tillfällen kanske det kan vara värt att tänka gammaldags och skicka ut information i pappersform. Till exempel i små fina c5-kuvert . Till exempel ett nyhetsbrev. Eftersom de typiskt sett skickas ut elektroniskt särskiljer sig ditt företag från mängden om du någon gång gör det i ett vackert och välformulerat brev. Det kan till exempel vara ett grepp du kan använda dig av vid större utmaningar, vare sig det handlar om en kris eller en större möjlighet är god kommunikation a och o. Av praktiska skäl sker dock den mesta kommunikationen idag digitalt. Dels är det enklare, dels finns nästan alla som du kan tänkas vilja nå på olika platser på internet. Ett sätt att underlätta kommunikationsarbetet på ett mindre företag är att införa rutiner. Om det finns ont om tid att administrera kommunikationen schemalägger du färre rutiner. Det viktiga är att du börjar bygga upp rutiner för hur du kommunicerar med kunderna, även om kommunikationen är sparsam.

Nyhetsbrev

Regelbundenheten i ditt företags kommunikationsstrategi är det viktigaste. Vad kommunikationen sedan exakt ska bestå i beror förstås till stora delar på vad ditt företag jobbar med. En dimension de flesta företagen dock måste ta hänsyn till berör miljön. Verksamt.se understryker vikten av att företag kommunicerar sina hållbarhetsarbeten, av den enkla anledningen att det är en av de frågor som är viktigast för många konsumenter. Om inte annat kan det vara ämnet för ditt första nyhetsbrev. Om det sedan ska publiceras en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång i halvåret är upp till dig och vilka resurser du har.

Sociala medier

Ett nyhetsbrev är ett ganska arbetsintensivt sätt att kommunicera, även om det beroende på din målgrupp kan vara nog så nödvändigt. Ett enklare och snabbare sätt för regelbunden kommunikation är att du använder dig av sociala medier. Ta Instagram till exempel, som enligt beräkningar används av 70% av alla människor under 35 års ålder. Där kan du relativt lättvindigt lägga upp en rutin där du publicerar ett foto med tillhörande bildtext varannan dag eller så. Instagram är dessutom en utmärkt kanal för kunderna att kontakta dig.