Det finns många fördelar med att jobba på ett kontor där man tänkt på ljudmiljön, för på kontor där man inte haft detta i åtanke blir det därför ofta svårt att få till god arbetsro. Här är några tips att tänka på rörande arbetsmiljön och ljudet på kontoret.

Det finns många fördelar med att sätta upp ljuddämpande absorbenter på ett kontor, så läs mer om ljuddämpning här och ta till dig alla tips du behöver för att skapa en god arbetsmiljö rent ljudmässigt där du arbetar. För på en arbetsplats där man inte lagt fokus på den fysiska arbetsmiljön blir resultatet sällan bra, vilket skrivs om i en artikel som Sveriges television skrivit om ett företag där arbetsmiljön gjorde att det knapp gick att jobba där samt att personalomsättningen var väldigt hög – just på grund av att det var ohållbart att arbeta i undermåliga lokaler och i en skadlig ljudmiljö. Vilket gör att dessa typer av ljud blir extra störande:

Brusreducera och arbeta i fred

Något som är viktigt att tänka på när det kommer till kontorsljud är att minimera bruset. Det kan du enkelt göra genom att sitta med hörlurar och lyssna på din egen musik eller bara stänga ute ljudet runt omkring dig. Vad som är viktigt att tänka på är dock att du väljer ett par hörlurar som reducerar brus och det finns flera olika varianter att välja mellan, både billigare och dyrare modeller. Det bästa är att välja ett par som fått bra omdöme och som passar din ekonomi.

Det är chefens jobb att säkerställa att ljudnivåerna på en arbetsplats följer alla regler, och det är arbetsgivarens ansvar att detta sker. Du som anställd har såklart ett eget ansvar i att visa kollegorna respekt och hålla dina egna störande ljud till ett minimum samt uppmärksamma både chef och arbetsgivare på de brister du upplever i arbetsmiljön. Kanske kan man upprätta speciella policys rörande just ljudet i lokalen?